Relax sessie

Een ontspannen sessie voor (jong) volwassenen met autisme die meer zicht willen hebben op stressbronnen

Je krijgt op een ontspannen wijze inzichten in wat jou allemaal stress op kan leveren en wat dit met jouw autisme te maken heeft.

We werken aan de hand van een spel en kaarten en richten ons hiermee op situaties die je in het dagelijkse leven tegen kunt komen die wat jou betreft wel wat makkelijker mogen gaan.

Doel

  •  Het vergroten van het inzicht en bewustwording van stress door kennis, het reflecteren op zichzelf en de herkenning.
  • Bij zichzelf na te gaan welke mogelijkheden er zijn om meer rust te ervaren, ideeën hiervoor op te doen.
  • Een compact overzicht bieden van het 7-stappenplan voor Rust Bij Autisme met de mogelijkheid om eigen inzichten, aandachtspunten en acties te noteren.

Mijn missie is om de persoon meer inzicht, bewustwording en te laten ervaren wat autisme eigenlijk betekent voor iemand met autisme.

  • Je leert welke 7 stappen nodig zijn om meer rust in je leven te creëren.
  • Een handig e- book waarin je de uitleg over het 7 stappenplan terug kunt lezen.
  • Jouw eigen basis Rustplan.
  • Handige tips en adviezen van een gecertificeerde ervaringsdeskundige autismecoach.
  • Je mag een vervolgtraject nemen, zoals meer rust en minder stress pakket. Bonus: 25% korting.
  • Je mag aan een Workshop autismebelevingcircuit of een andere workshop/lezing) deelnemen. Bonus: 15% korting.

Praktische informatie:

De investering is 52.50 euro.
Tijdsduur is maximaal 1,5 uur.
Locatie is Kantoorruimte Schoot Kracht! Autismecoaching, James Wattstraat 22a Leeuwarden.

 

Ik weet hoe het is om autisme te hebben.

Mijn zoon heeft autisme en TOS (taalontwikkelingstoornis). Op mijn 38e jaar leeftijd heb ik mijn diagnose gekregen. Ik kon er totaal niet mee omgaan, gevolg was dat ik 2,5 jaar depressief ben geweest. Het was echt een zwarte wolk voor mij. Ik accepteerde het niet.

Ik wist niet meer wie ik was. Wie is Miranda eigenlijk? Ik was mijzelf totaal kwijt. Je hoort altijd: autisten zijn niet gevoelig, ze kunnen niet flexibel zijn, geen contacten leggen, altijd eenzaam.

Ik snapte er niets van. Wat nou geen contacten leggen. Ik kan goed met mensen omgaan, praatjes maken. Gezelligheid vind ik ook leuk. En ik ben juist heel erg gevoelig.

Dit heeft 2,5 jaar geduurd. Toen heb ik de knop omgedraaid. Ik ging de positieve kant opkijken. Ik kreeg meer inzicht in mijn autisme. Wat mijn kwaliteiten en autismekenmerken zijn. Ik kan nu veel beter met mijn autisme omgaan. Ik weet als ik gespannen en gestresst ben, mijn autismekenmerken meer naar voren komt en hoe ik hier mee om kan gaan.

Wat is het resultaat?

R

Je krijgt inzichten in wat jou allemaal stress op kan leveren en wat de mogelijkheden kunnen zijn.

R

Je krijgt tips en advies van een gecertificeerde ervaringsdeskundige autismecoach

Wil je meer inzicht en bewustwording in jouw stress op een ontspannen manier?