Meer rust en minder stress pakket

Met een meer rust en minder stress pakket toe naar meer rust in je leven, zodat je beter in je vel zit en weer fut hebt om de dingen te doen die je belangrijk vindt. Hetzij in je werk, hetzij in je gezin, met je partner of je kinderen.

We gebruiken de methode ‘Rust bij Autisme’ als leidraad:

  • Je krijgt inzicht in hoe het autisme zich bij jou uit. Waarin is het lastig? Waar liggen je kwaliteiten? Zo kun je toewerken naar acceptatie en meer zelfvertrouwen.
  • Je gaat je stress signalen en stress oorzaken leren herkennen, waardoor je veel eerder in staat bent om te weten wanneer je in moet grijpen om te voorkomen dat je stress onnodig hoog op loopt.
  • Je gaat leren welke dingen je kunt doen om je stresslevel lager te houden als het nu is en hoe je – als er toch weer veel gebeurt waardoor de stress flink oploopt (want dat gebeurt nu eenmaal bij tijd en wijle, niet alles is te voorzien)- je stress weer laat zakken. Dat betekent werken aan wat jij nodig hebt: helpende structuur en overzicht, balans houden/balans herstellen, effectief prikkelmanagement, helder communiceren met je directe omgeving (partner, collega/leidinggevende, net waar het nodig is) over stress, grenzen en hulp.
  • Je sluit het traject af met een kort overzichtelijk plan om terugval te voorkomen.

We sluiten steeds aan op datgene wat voor jou het belangrijkste is, zodat het hele traject maatwerk is, gericht op het bereiken van jouw doel.

Daarvoor vraag ik je voorafgaand aan elk gesprek een voorbereiding te mailen, zodat we de gesprekken optimaal kunnen benutten.

Een meer rust minder stress omvat:

  • Aantal gesprekken (dit hangt van jouw vraag af) in mijn praktijk of online Gemiddeld om de 2-3 weken.
  • Intake en een evaluatiegesprek.
  • Praktische overzichtelijke handvatten en werkbladen.
  • Mogelijkheid om te allen tijde je vragen te mailen, zodat je niet onnodig lang met vragen blijft zitten.

Je ontvangt:

  • Het boek ‘Meer Rust en Minder Stress bij Autisme’, zodat je een handig naslagwerk hebt.
  • De persoonlijke Schoot Kracht! Autismecoaching map om je aantekeningen en werkbladen overzichtelijk bij elkaar te houden zodat je je eigen handleiding hebt naar meer rust in je leven.

investering

dit hangt allemaal van de hulp/coachvraag af. Wat heb je nodig? Hiervoor wordt een gratis online intake gesprek ingepland.

Contact

Heb je nog meer vragen of wil je weten of ik daadwerkelijk wat voor je kunt betekenen, neem gerust Contact op. We kunnen dan een vrijblijvend gesprek inplannen, waarin we zorgvuldig na gaan wat je wilt, of en hoe ik je daarbij kan helpen.