foto gemaakt door Jose Arbon

Schoot Kracht! Autismecoaching biedt diverse mogelijkheden voor volwassenen met autisme aan om toe te werken naar meer rust, plezier en energie in de werk en/of thuissituatie.

Aanbod is:

 • Meer rust en minder stress pakket
 • Betere relatie pakket
 • Krachtig met autisme pakket

Meer rust en minder stress bij autisme pakket

Inhoud:

 • Wat is jouw autisme; je krijgt meer inzicht in jouw autisme. Wat jouw autismekenmerken en kwaliteiten zijn.
 • Inzicht en bewustwording in stress; Je gaat je stress signalen en stress oorzaken leren herkennen, waardoor je veel eerder in staat bent om te weten wanneer je in moet grijpen om te voorkomen dat je stress onnodig hoog oploopt.
 • Mogelijkheden voor meer rust; Je gaat leren welke dingen je kunt doen om je stresslevel lager te houden. Dat betekent werken aan helpende structuur en overzicht, balans houden/balans herstellen, effectief prikkelmanagement, helder communiceren met je omgeving over stress, grenzen en hulp.
 • Blijvende aandacht; je maakt een kort overzichtelijk plan om terugval te voorkomen.

Betere relatie pakket

Inhoud:

 • Wat wil je graag bereiken met de ander
 • Wat heb jezelf en de ander nodig in jullie relatie
 • Zelf actie ondernemen; Wat ga je concreet doen om de relatie met de ander te verbeteren
 • Betere gesprekken voeren; wanneer en waarover je goede gesprekken kunt voeren.
 • Uitdagingen hanteren; welke Uitdagingen je verwacht tegen te komen en wat de aandachtspunten zijn.
 • Blijvende aandacht houden; hoe je blijvende aandacht voor de ander houdt.

Krachtig met autisme pakket

Inhoud:

 • Je durft jezelf te zijn
 • je maakt krachtige keuzes
 • Je houdt de moed erin
 • Je bent helder naar jouw omgeving
 • Je zorgt goed voor jezelf

Wil je meer weten over de pakketten of heb je andere vragen neem dan contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek (online).