Home » Blog » Autisme » Wat betekent TOS en ASS voor mijn dochter en ons als ouders?

Wat betekent TOS en ASS voor mijn dochter en ons als ouders?

door | 10 mei, 2023 | Autisme

Voordat ik wat vertel over mijn dochter Tos en ASS, ga ik eerst uitleggen wat TOS inhoudt. 

TOS

Tos (taal ontwikkelingstoornis) verwijst naar een primaire stoornis in de moedertaal. Dit betektn dat de taalverwervingsproblemen neit te verklaringen zijn vanuit sensorische, fysieke, cognitieve, neurologische en emotionele problemen en een tekortschietend taalaanbod. 

Kinderen met Tos hebben problemen op het gebied van taalproductie, taalbegrip of allebei. (Leonard, 2000)

ASS  

ASS ( autisme spectrum stoornis) is een ontwikkelingstoornis die wordt gekarakteriseerd door stoornissen in sociale interacties in zowel verbale als non-verbale communicatie (Vermeulen, 2009).

 

Overzicht van signaalkenmerken van kinderen met TOS en/of ASS.

Bron Anouk Middelkoop-van Erp

Signaalkenmerken TOS ASS
Communicatiegedrag Sociale wederkerigheid, onder andere gelaatsgerichtheid, communicatief doel. Sociale wederkerigheid is niet vanzelfsprekend.
Taalgedrag Taalproductie
 • Moeilijk verstaanbaar kleine woordenschat.
 • Woordvindingsproblematiek.
 • Ongrammaticale zinnen.
 • ‘Andere”wijze van uitdrukken.
 • Voorkeursvocabulaire.
 • Monotoon, echolalie, repetitief karakter.
Taalbegrip
 • Kleine woordenschat.
 • Moeite met lange, complexe zinnen.
 • Moeite met abstracte begrippen.
 • Moeite met samenhang.
 • Moeite met verbanden leggen.

Taalgebruik

 • Geen, te laat ‘verkeerde’reactie.
 • Moeite met navertellen verhaal.
 • Porblemen in de sociale communicatie.
 • Geen of ‘verkeerde’reactie.
 • Letterlijke intepretatie.
 • Moeite met aanpassen aan veranderende context.
 • Moeite met uiten intentie.
 • Problemen in de sociale communicatie.
Cognitief profiel
 • Auditieve verwerkingsproblematiek.
 • Zwakker fonologisch bewustzijn.
 • Zwakker werkgeheugen.
 • Innerlijke taal zwakker en van invloed op executieve functies.
 • Innerlijke taal zwakker en van invloed op executieve functies.
 • Zwakke centrale coherentie.
 • Zwakke Theory of mind.

 

Mijn dochter

Nu jullie wat meer weten over TOS kan ik het beter uitleggen waar mijn dochter moeite mee heeft. Bij mijn dochter is het complex. Ze heeft problemen met taalbegrip en taalproductie.

Dit betekent dat ze moeite heeft met het uiten van haar emoties. Door de combinatie van ASS en TOS is voor mijn dochter de theory of mind (de vaardigheid van mensen om zich te kunnen verplaatsen in de gevoelens, gedachten en bedoelingen van anderen) lastig te herkennen en erkennen. De innerlijke taal uiten is moeilijk. Op alle fronten is dit een belemmering.

Ze uit haar in emoties en niet in woorden. Dit betekent als er wat is, wordt ze erg emotioneel. Mijn dochter durft niet tot nauwelijks met vreemden te communiceren. Bij bekenden vindt ze het ook nog steeds erg moeilijk.

Wat mijn dochter nodig heeft in haar persoonlijke ontwikkeling is veiligheid, voorspelbaarheid en het vertrouwen van ons.

Ook heeft ze last van haar ASS. Door de ander manier van informatie/prikkelverwerking in combinatie met haal taalbegrip/taalproductie is ze heel snel moe. Het is heel hard werken. Dit zie je niet aan de buitenkant. De informatie wat ze ‘s morgens binnenkrijgt, kan ze nog wel verwerken, maar als het aan het einde van de dag is komt er niet veel meer binnen. 

Ouders

Gelukkig vertrouwd ze mij wat meer. Als er wat is, kan ze nu beter communiceren. Het lukt haar nog niet face to face, maar via app lukt het haar te communiceren. Dit was een hele drempel voor haar. Zo kan ze haar uiten. 

Wat ik al eerder schrijf; ze heeft een vertrouwd iemand nodig om te communiceren. Volgend jaar wordt ze 18 jaar. Dit betekent dat ze eigenlijk alleen voor staat voor gesprekken: naar een instantie, gesprekken onderwijs, gesprekken gemeente en ga maar zo door. Dit lukt haar echter nog niet. Hierbij heeft ze het liefst mij voor nodig. Ik ben haar vertaler/bruggetje. Het is een voordeel dat ik haar echt begrijp wat ze bedoelt.

Met haar papa kan ze nu ook beter communiceren, maar met moeilijke onderwerpen gaat ze toch via mij (app) doen. Ik geef dit dan door aan haar papa, zodat hij het ook weet.

Het vergt heel veel energie en tijd van ons. Het wordt maar verwacht dat je dit maar weet. Simpel is het niet. Wij hebben het echt moeten leren om te gaan met TOS. Om te gaan met dochters TOS. Je merkt het als omgeving niet hoe het bij ons gaat. 

Zorgverlener

Een zorgverlener kunnen we niet vragen. Dit vind dochter heel spannend, niet vertrouwd. Ze blokkeert dan helemaal. Ze heeft echt het vertrouwen en veilige omgeving nodig. Dit vindt ze alleen maar thuis. Bij ons heeft het al heel lang geduurd, laat staan bij een zorgverlener.

Over Miranda

Mijn naam is Miranda Schoot, ik ben 48 jaar en woon in Harlingen. Samen met mijn man hebben we 1 zoon van 17 jaar. Sinds 2010 weet mijn zoon dat hij autisme heeft en ik weet het sinds 2013.

Ik weet hoe grillig autisme kan zijn en ook ik heb dieptepunten meegemaakt zoal op het werk en thuis zoals bv. depressie en burn out.

Gerelateerde artikelen

Als het tegenzit…..

Als het tegenzit…..

Als alles goed gaat, heb ik niet zoveel last van mijn autismekenmerken. Ik kan dan heel goed functioneren, zowel thuis als op het werk.

Maar als iets veranderd, (ook als is het voor iemand anders iets kleins) heb ik echt last van mijn autismekenmerken.

lees verder
Van 22 jaar in loondienst naar eigen praktijk autismecoach

Van 22 jaar in loondienst naar eigen praktijk autismecoach

Van 2015 tot 2018 zat ik bijna 2,5 jaar in het ziektewet. Ik was totaal mijzelf kwijt, kreeg de diagnose autisme, angststoornis, overlijden van mijn vader. Dit uitte in depressieve gevoelens. Daarna ging het weer beter met mij. Ik had weer plezier in mijn werk en ging meer uren werken. Op het laatst werkte ik wel 32 uur.

Veranderingen

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin